Undersøg hvordan du kan klage over din tandlæge

På Tandklage.dk kan du finde oplysninger om, hvor du kan henvende dig, hvis du vil klage over tandlægen, eller søge erstatning pga. en skade. Derudover kan du finde den klageformular, som du skal bruge, hvis du vil klage over behandling i privat tandlægepraksis.

Læs mere om tandklage.dk

Klag over tandlæge

Du har som patient den sikkerhed og tryghed ved tandplejen i Danmark, at du kan klage, hvis noget går galt. Vi anbefaler dog, at du først og fremmest taler med din tandlæge, hvis du er utilfreds med noget. Ingen tandlæger ønsker utilfredse patienter, og i rigtig mange tilfælde vil du og tandlægen kunne tale jer frem til en løsning.

Læs mere om klage

Søg skadeserstatning

Har du været udsat for en skade i forbindelse med en undersøgelse og/eller en behandling hos en tandlæge, kan der muligvis ydes erstatning. Du kan her på Tandklage.dk læse mere om, hvilke betingelser der skal være opfyldt.

Læs mere om erstatning