Klage over en afgørelse

Uanset om din klage er afgjort i regionstandlægenævnet eller samarbejdsudvalget, har du eller tandlægen mulighed for at anke afgørelsen.

Anke skal sendes til regionen
Anke over afgørelser fra regionstandlægenævnet eller samarbejdsudvalget, skal sendes til den samme region. Regionen videresender derefter din anke til henholdsvis Landstandlægenævnet eller Landssamarbejdsudvalget.

Klagefrist på 6 uger
Uanset om du skal anke til Landssamarbejdsudvalget eller Landstandlægenævnet, skal du være opmærksom på, at klagefristen i begge tilfælde er på 6 uger.

Afgørelsen er endelig
Har du fået en afgørelse fra Landssamarbejdsudvalget eller Landstandlægenævnet, er afgørelsen endelig, og du har ikke mulighed for at anke sagen yderligere i klagesagssystemet. Du vil herefter være henvist til at anlægge en retssag ved de almindelige domstole, hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen.

relaterede links

Hvis du vil læse mere om klagefrister, kan du klikke her.