Klage over sagsbehandlingsfejl

Hvis du ikke er tilfreds med indholdet i en afgørelse, som regionstandlægenævnet har truffet, kan du klage over afgørelsen til Landstandlægenævnet. Men du eller tandlægen kan også klage over eventuelle sagsbehandlingsfejl, som regionstandlægenævnet og/eller Landstandlægenævnet har begået i forbindelse med behandlingen af sagen. I så fald er det samarbejdsudvalget og/eller Landssamarbejdsudvalget, der skal behandle din klage.

Klagefristen er 6 uger
Klagefrist for fejl ved sagsbehandlingen i regionstandlægenævnet og/eller Landstandlægenævnet er 6 uger. Du skal være opmærksom på, at hvis du overskrider klagefristen, vil klagen blive afvist som forældet, og du vil herefter ikke kunne få sagen behandlet yderligere inden for klagesystemet. I den situation vil du/tandlægen være henvist til i stedet at anlægge en retssag ved de almindelige domstole.

Sagsbehandlingsfejl i regionstandlægenævnet
Samarbejdsudvalget behandler klager over formelle/processuelle mangler i sagsbehandlingen i regionstandlægenævnet. Landstandlægenævnet behandler faktuelle/materielle mangler i sagsbehandlingen i regionstandlægenævnet.

Sagsbehandlingsfejl i Landstandlægenævnet
Landssamarbejdsudvalget behandler klager over sagsbehandlingen i Landstandlægenævnet.

Sagen bliver sendt tilbage ved sagsbehandlingsfejl
Hvis du klager over en sagsbehandlingsfejl i regionstandlægenævnet eller Landstandlægenævnet og får medhold i klagen, bliver sagen sendt tilbage til det nævn, som har truffet afgørelsen, og nævnet skal herefter behandle din klage igen.

Du kan klage over den endelige afgørelse fra regionstandlægenævnet
Når regionstandlægenævnet efterfølgende træffer en afgørelse, hvor der ikke er sket sagsbehandlingsfejl, vil du kunne klage over indholdet i denne afgørelse til Landstandlægenævnet.

Du kan ikke klage over den endelige afgørelse fra Landstandlægenævnet
Når Landstandlægenævnet efterfølgende træffer en afgørelse, hvor der ikke er sket sagsbehandlingsfejl, vil du ikke kunne klage over denne afgørelse, da den er endelig. Hvis du i den situation stadig ønsker at forfølge sagen, er du henvist til at anlægge en retssag ved de almindelige domstole.

Relaterede links

Hvis du vil vide mere om klagefristerne, kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om regionstandlægenævnet, kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om Landstandlægenævnet, kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om samarbejdsudvalget, kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om Landsamarbejdsudvalget, kan du klikke her