Klage over voksentandpleje

Indgiver du en klage over din tandlæge, skal klagen sagsbehandles, inden du modtager en afgørelse

Du kan se en kort gennemgang af processen i klagesagssystemet ved at klikke her.

Nedenfor kan du læse mere om:

Tal med din tandlæge inden du klager
Har du været hos tandlægen og ønsker at klage over den behandling du har fået, anbefaler Tandlægeforeningen og Danske Regioner, at du først taler med din tandlæge om problemet. Din klage er ikke betinget af, at du først har talt med din tandlæge, men erfaringer viser, at mange klagesager kunne have været undgået, hvis tandlægen og patienten havde haft mulighed for at løse problemet gennem en dialog om forløbet, inden patienten indgav en klage.

Vær opmærksom på klagefristerne
Der gælder visse tidsfrister for at indgive en klage. Det gælder uanset, om du har indledt en dialog med din tandlæge. Hvis du indgiver din klage for sent, vil den blive afvist i klagesystemet.

Send klagen til rette region
Klage over tandlægebehandling skal sendes til den region, hvor den tandlæge, du vil klage over, har sin praksisadresse.

Klagen kan enten sendes direkte til regionen eller til Patientombuddet. Hvis du sender klagen til Patientombuddet, vil Patientombuddet sørge for, at sende klagen videre til regionen.

Offentlige myndigheder sender nu Digital Post til dig, med mindre du er blevet fritaget. Du kan læse mere om Digital Post fra det offentlige her.

Relaterede links

Hvis du vil læse mere om klagefrister, klik her.