Klage over regionstandlægenævnets/ samarbejdsudvalgets afgørelse

Når samarbejdsudvalget eller regionstandlægenævnet har truffet en afgørelse, er sagen afsluttet. Du eller din tandlæge har dog mulighed for at anke, hvis i ikke er tilfredse med afgørelsen, er der mulighed for at anke til næste instans.

Anke skal ske til Landssamarbejdsudvalget eller Landstandlægenævnet
De afgørelser, som samarbejdsudvalget træffer, kan ankes til Landssamarbejdsudvalget, og de afgørelser, som regionstandlægenævnet træffer, kan ankes til Landstandlægenævnet.

Brev om hvornår du kan forvente en afgørelse
Når Landssamarbejdsudvalget/Landstandlægenævnet har modtaget en anke, vil du og tandlægen modtage en meddelelse om, at anken er modtaget, og det vil samtidig blive oplyst, hvornår sagen vil blive vurderet, og hvornår du kan forvente at modtage en afgørelse.

Sagen er endelig og kan ikke ankes
Når din sag er afgjort i enten Landstandlægenævnet eller i Landssamarbejdsudvalget, er der ikke mulighed for at klage mere inden for klagesystemet, og hvis du eller din tandlæge er utilfreds med afgørelsen, kan sagen derfor kun videreføres ved de civile domstole.

Relaterede links

Hvis du vil vide mere om Landssamarbejdsudvalget, kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om Landstandlægenævnet, kan du klikke her.