Behandling og afgørelse

Regionstandlægenævnet/samarbejdsudvalget vil først vurdere din klage, når alle relevante oplysninger er indsamlet.

Hvornår kan du forvente at få en afgørelse?
Inden nævnets/udvalgets behandling af klagen vil du modtage en meddelelse om, hvornår din klage vil blive vurderet, og hvornår du kan forvente at modtage en afgørelse.

Offentlige myndigheder sender nu Digital Post til dig, med mindre du er blevet fritaget. Du kan læse mere om Digital Post fra det offentlige her.

Afgørelsen sendes med begrundelse og klagevejledning
Når nævnet/udvalget har truffet sin afgørelse, vil du modtage denne med både en begrundelse og en vejledning om, hvem du kan klage til, hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og hvilken frist, du skal overholde.