Processen i klagesagssystemet

Når du som patient vil  klage over din tandlæge, følger behandlingen af klagen denne proces:

  1. Du sender din klage til den region, hvor tandlægen har sin klinik
  2. I regionen sidder et visitationsudvalg, der vurderer, hvem der skal behandle sagen
  3. Herefter sender visitationsudvalget klagen videre til samarbejdsudvalget eller regionstandlægenævnet, afhængigt af, hvad der klages over.
  4. Hvis klagen skal behandles i regionstandlægenævnet, kan nævnet bede et besigtigelsesudvalg om at gennemgå den behandling, du har modtaget af tandlægen, inden nævnet træffer sin afgørelse. Besigtigelsesudvalget udarbejder en besigtigelsesrapport, som indgår i regionstandlægenævnets sagsbehandling. Visitationsudvalget har også mulighed for allerede inden sagen oversendes til regionstandlægenævnet at beslutte, at der skal gennemføres en besigtigelse.
  5. Når klagen er behandlet i samarbejdsudvalget/regionstandlægenævnet træffer udvalget/nævnet en afgørelse i sagen. Afgørelsen skal indeholde en begrundelse.
  6. Både du og tandlægen har mulighed for at anke den afgørelse, som samarbejdsudvalget/regionstandlægenævnet har truffet til henholdsvis Landssamarbejdsudvalget eller Landstandlægenævnet
  7. Når Landssamarbejdsudvalget/Landstandlægenævnet har truffet afgørelse, er der ikke mulighed for at klage yderligere i det administrative system
  8. Hvis enten du eller tandlægen fortsat ikke er tilfreds med afgørelsen, kan den pågældende vælge at videreføre sagen ved de civile domstole.

Du har mulighed for at få mere at vide om de enkelte udvalg og nævn - du skal blot klikke på de markerede links.

 

Relaterede links

Hvis du ønsker at danne dig et overblik over proceduren ved klagesagsbehandling, kan du finde en grafisk oversigt over klagesystemet her.