Regionernes og Tandlægeforeningens rolle i klagesager

Muligheden for at klage over din tandlæge - enten over det faglige arbejde eller over regningen - er adskilt fra klagemulighederne for resten af sundhedssektoren.

Det fremgår af lovgivningen, at klager over privatpraktiserende tandlæger skal ske efter de regler, der er fastsat i den overenskomst, som Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået med Tandlægeforeningen (Tandlægeoverenskomsten). Det er dog en forudsætning, at den privatpraktiserende tandlæge er tilsluttet Tandlægeoverenskomsten.

Tandlægeoverenskomsten vedrører bl.a.:

  1. hvad specifikke behandlinger må koste for patienterne, og hvad regionen giver i tilskud til de enkelte behandlinger,
  2. tandlægens forpligtelser, 
  3. patientens forpligtelser, og 
  4. hvordan man kan klage over sin tandlæge.

Ønsker du at klage over din privatpraktiserende tandlæge, der er tilsluttet Tandlægeoverenskomsten, bliver klagen således behandlet af regionerne og Tandlægeforeningen efter bestemmelser i Tandlægeoverenskomsten. Klager over andre sundhedspersoner behandles af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Relaterede links

Hvis du vil vide mere om Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om klagesystemet for privatpraktiserende tandlæger, kan du klikke her.

Hvis du vil læse mere om processen i klagesystemet for privatpraktiserende tandlæger, kan du klikke her.