Besigtigelsesudvalget

Hvilke opgaver har besigtigelsesudvalget?

Besigtigelsesudvalget er en hjælp til regionstandlægenævnet, så nævnet bedre kan vurdere klager over tandlægers faglige arbejde.

Når der er klaget over en tandlæge, kan regionstandlægenævnet bede besigtigelsesudvalget om at gennemgå tandlægens arbejde.

Besigtigelsesudvalget kan i den forbindelse indkalde patienten til en gennemgang af patientens tænder og det arbejde, som patienten har klaget over.

Besigtigelsesudvalgets opgave er at notere, hvad de kan se, at tandlægen har lavet eller ikke har lavet. Herefter udarbejder besigtigelsesudvalget en såkaldt besigtigelsesrapport, som udvalget sender til regionstandlægenævnet. Rapporten indgår derefter i regionstandlægenævnets vurdering af sagen.

Besigtigelsesudvalget træffer altså ikke afgørelse i sagen.

Sagerne i besigtigelsesudvalget behandles løbende i takt med, at anmodningerne fra regionstandlægenævnet modtages.

Ud over arbejdet med klagesager, som kommer fra regionstandlægenævnet, bistår besigtigelsesudvalget også Sundhedsstyrelsen med syn- og skønsforretninger i sager, som afgøres af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. I disse sager skal besigtigelsesudvalget dels konstatere, hvad tandlægen har lavet eller ikke har lavet, dels redegøre for deres faglige vurdering af den pågældende tandlæges arbejde.

Hvordan er arbejdsgangen?
Hvis besigtigelsesudvalget skal besigtige dine tænder for at notere, hvad tandlægen har lavet eller ikke har lavet, vil udvalget kontakte dig. Du vil her få at vide, hvor og hvornår besigtigelsesudvalget gerne vil se dig. Hvis du ikke kan komme på det tidspunkt, som besigtigelsesudvalget foreslår, kan du kontakte udvalgets sekretariat for at aftale en tid, der passer dig bedre.

Hvis du gerne vil vide, hvem der skal besigtige dine tænder i forbindelse med en klagesag, kan du kontakte regionen, der fungerer som sekretariat for besigtigelsesudvalget.

Kan jeg klage over besigtigelsesrapporten?
Besigtigelsen sker på et tandlægefagligt grundlag, og derfor har du ikke mulighed for at klage over besigtigelsesudvalget, hvis du ikke er tilfreds med besigtigelsesrapporten. Men du vil have mulighed for at kommentere rapporten i forbindelse med den såkaldte partshøring forud for regionstandlægenævnets behandling af klagen.

Hvordan er besigtigelsesudvalget sammensat?
Alle landets regioner har nedsat deres egne besigtigelsesudvalg, og hvert udvalg er sammensat af ét medlem udpeget af regionen og 2 - 3 medlemmer udpeget af Tandlægeforeningens regionsbestyrelse. Alle medlemmer af besigtigelsesudvalget er selv tandlæger.

En tandlæge, der har plads i det regionstandlægenævn, der behandler klagen, kan ikke samtidig være medlem af besigtigelsesudvalget. Det betyder, at det ikke er de tandlæger, der skal træffe afgørelse i din sag i regionstandlægenævnet, der også besigtiger det tandlægearbejde, du har fået udført.

Relaterede links

Hvis du vil vide mere om regionstandlægenævnet, kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kan du klikke her.