Hvad er klagefristerne?

Frister for at klage

Klagefrist på 6 uger for overenskomstmæssige forhold
For klager over overenskomstmæssige forhold (fx den regning du har modtaget) er klagefristen 6 uger fra det tidspunkt, hvor du fik kendskab til det forhold (fx regningens størrelse), der har givet anledning til, at du vil klage.

Klagefrist på 2 og 5 år for tandbehandling
For klager over mangelfuldt tandlægearbejde, gælder der overordnet en 5-årig forældelsesfrist, fra det tidspunkt, hvor den hændelse, du vil klage over, fandt sted.

Er klagen indgivet inden for den 5-årige periode, er det yderligere en betingelse for at klage, at klagen sendes inden for 2 år efter det tidspunkt, hvor du var eller burde være blevet bekendt med det forhold, som du klager over.

Klagefrist på 6 uger over afgørelser
Når du har fået en afgørelse fra et samarbejdsudvalg eller regionstandlægenævn, har du 6 uger til at klage over afgørelsen til henholdsvis Landssamarbejdsudvalget eller Landstandlægenævnet.

Overskrider du klagefristen afvises klagen
Hvis du overskrider en klagefrist, vil din klage blive afvist. Du vil herefter ikke kunne få sagen behandlet yderligere inden for klagesystemet. Du vil i den situation være henvist til at anlægge en retssag ved de almindelige domstole.

 

Frister for at søge erstatning

Søg erstatning inden 3 år
For klager, der indeholder krav om erstatning, fordi du mener at have lidt en skade, er fristen 3 år fra det tidspunkt, hvor du fik eller burde have fået kendskab til det/de forhold, som du vil søge erstatning for. Hvis den behandling, du ønsker erstatning for, er udført for mere end 10 år siden, kan du ikke søge erstatning.

Ønsker du at søge erstatning, skal du anmelde sagen til Tandlægeforeningens Patientforsikring.

Klagefrist på 3 måneder over afgørelser
Når du har modtaget en afgørelse fra Tandlægeforeningens Patientforsikring, har du 3 måneder til at klage over afgørelsen til Tandskadeankenævnet.

Ønsker du at søge erstatning, skal du anmelde sagen til Tandskadeankenævnet.
 

Relevante links

Klik her for at læge mere om Tandlægeforeningens Patientforsikring.

Klik her for at læse mere om Tandskadeankenævnet.