Voldgiftsrådet

Hvilke opgaver har voldgiftsrådet?
Voldgiftsrådet behandler sager om fortolkningen og anvendelsen af Tandlægeoverenskomsten, og klagesager, hvor der ikke kan opnås enighed i Landssamarbejdsudvalget.

Det er parterne i Landssamarbejdsudvalget, der kan indbringe en sag for voldgiftsrådet.

Hvem er sagens parter?
Når en sag skal vurderes i voldgiftsrådet, er det ikke dig, der er part i sagen, men Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og takstnævn. Årsagen er, at det er medlemmerne i Landssamarbejdsudvalget der indbringer sagen for voldgiftsretten, for at få hjælp til at træffe en afgørelse i sagen.

Voldgiftsrådets afgørelse i en sag er bindende for parterne.

Hvordan er voldgiftsrådet sammensat?
Voldgiftsrådet er sammensat af medlemmerne af Landssamarbejdsudvalget og en uafhængig formand, der vælges af parterne. Den uafhængige formand vil som regel være en højesteretsdommer.

Kan parterne i Landssamarbejdsudvalget ikke blive enige om valget af formand, udpeges denne af Indenrigs- og sundhedsministeren.

Relaterede links

Vil du vide mere om Landssamarbejdsudvalget, kan du klikke her.