Søg skadeserstatning

Du kan søge erstatning, hvis du bliver udsat for en skade i forbindelse med en behandling hos din tandlæge. Det er Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, der tager stilling til, om du er berettiget til erstatning.

Du vil i visse tilfælde have ret til erstatning for skader, der er opstået i forbindelse med tandbehandling. Det siger Patientforsikringsloven og Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Skadesanmeldelsen behandles af Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Sager om erstatning for skader i forbindelse med tandbehandling behandles af Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Skader hos privatpraktiserende tandlæger skal overstige 1.000 kr.
For skader, der er sket i regionstandplejen, i børne- og ungdomstandplejen og på tandlægeskolerne ydes der kun erstatning, hvis erstatningen overstiger 10.000 kr. For skader, der er sket hos privatpraktiserende tandlæger, skal erstatningen overstige 1.000 kr.

Kravet forældes 3 år efter at du har fået kendskab til skaden
En skade skal anmeldes inden 3 år efter, at du har fået kendskab til den. Er skaden sket før den 1. januar 2007, er forældelsesfristen dog 5 år fra det tidspunkt, hvor du har fået kendskab til skaden.

Der gælder som udgangspunkt en absolut forældelse på 10 år, fra skaden er sket. Det betyder, at hvis skaden er sket for mere end 10 år siden, er den forældet, og du kan ikke opnå erstatning.

Hvor skal behandlingen være foretaget, før du kan være berettiget til skadeserstatning?
Behandlingen kan være foretaget ved bl.a.:

• Autoriserede privatpraktiserende tandlæger,
• Autoriserede sundhedspersoner i regionstandplejen,
• Autoriserede sundhedspersoner i børne- og ungdomstandplejen, eller
• Universiteternes tandlægeskoler.

Skaden skal være sket, mens du har været til undersøgelse og behandling
Det er et krav for udbetaling af erstatning, at der skal være sket en skade, mens du har været til undersøgelse og behandling hos tandlægen.

Mulighed for erstatning, hvis der både er sket en skade, og arbejdet er dårligt udført
Hvis Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning anerkender dit erstatningskrav, vil de under behandlingensamtidig tage stilling til, om den udførte behandling har været mangelfuld. Har behandlingen været mangelfuld, vil du have et krav over for den skadevoldende tandlæge. Hvis dette er tilfældet, udbetaler Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning både erstatningen og godtgørelsen vedrørende mangelsansvaret til dig. På den måde kan du få alle pengene på en gang og fra samme sted, i steder for at pengene skal komme fra to forskellige steder.

Læs mere

Klik her for at besøge Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.