Fordele ved erstatningssystemet

Hvis du er påført en skade i forbindelse med tandbehandling hos en privatpraktiserende tandlæge, har du mulighed for at få erstatning for skader, der overstiger 1.000 kr.

Hvis behandlingen er udført hos en privatpraktiserende tandlæge, dækkes skader omfattet af loven fra 1.000 kr. Er du i stedet blevet behandlet i kommunerne, hos regionstandplejen eller på tandlægeskolerne, dækkes skader først, når de overstiger 10.000 kr.

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning finansieres af privatpraktiserende tandlæger
Du kan kun rejse krav overfor Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, hvis der er sket en skade i forbindelse med en behandling hos en privatpraktiserende tandlæge. Årsagen er, at Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning betales særskilt og kollektivt af alle privatpraktiserende tandlæger.

relaterede links

Hvis du vil vide mere om Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om Tandskadeankenævnet, kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om, hvilke skader der kan erstattes, kan du klikke her.