Hvad er en klagesag, og hvad er en erstatningssag?

Hvis noget er gået galt hos tandlægen, eller hvis du er utilfreds med noget, kan du enten klage eller søge erstatning - eller begge dele.

Du kan klage over tandlægen, hvis du er utilfreds og mener, at tandlægen eller tandlægens personale har begået fejl, eller hvis du fx er uenig med tandlægen om betalingen.

Du kan søge erstatning, hvis du mener, at der er sket en skade i forbindelse med behandling eller mangel på behandling. Der kan både være tale om en skade, hvor du mener, at tandlægen har begået fejl, og en skade der er opstået ved fx et hændeligt uheld.

Hvis du både er utilfreds med tandlægen og mener at have pådraget dig en skade, kan du både klage og søge erstatning. I visse tilfælde er det dog tilstrækkeligt at søge erstatning.

Det kan være svært at trække en helt klar skillelinje mellem, hvad der er en klagesag, og hvad der er en erstatningssag. Nedenfor kan du se nogle eksempler på typiske klagesager og tilsvarende nogle eksempler på erstatningssager.

Eksempler på klagesager:

• En fyldning falder ud, fordi den ikke er udført korrekt af tandlægen
• Tandlægen har ved en fejl trukket en forkert tand ud
• En metalkeramikkrones kanttilslutning er ikke tilstrækkelig
• Tandlægen har ikke tilbudt et skriftligt uspecificeret prisoverslag i forbindelse med en behandling, hvis pris overstiger 2.500 kr.
• Patienten har betalt for tre røntgenbilleder, men der er kun taget to.

Eksempler på erstatningssager:

• En patient har fået trukket en visdomstand ud. Efterfølgende har patienten nedsat føleevne og smerter i højre side af munden.
• I forbindelse med rodbehandling af en tand knækker rodfilen. Der opstår betændelse, og patienten må efterfølgende gennem en kirurgisk rodbehandling.
• En tand er blevet trukket ud. Bedste behandling ville have medført, at tanden var blevet behandlet og bevaret.

Bemærk at ovenstående eksempler blot er eksempler, der kan give dig et indtryk af, hvad forskellen er på klagesager og erstatningssager. Hvis du er i tvivl, så spørg patientrådgiveren i din region.