Forholdet mellem patientskade og mangelsansvar

Før en skade kan dækkes, skal der foreligge en skade som følge af behandlingen eller mangel på samme i henhold til Klage- og erstatningslovens § 19, eller tandlægen skal have handlet ansvarspådragende efter de almindelige erstatningsregler.

Mangler dækkes ikke af erstatningen
Et krav på omgørelse af mangelfuldt tandlægearbejde, der alene støttes på tandlægens misligholdelse af kontraktmæssige forpligtelser (mangelsansvar), falder uden for forsikringsdækningen. Dit krav på tilbagebetaling af vederlag dækkes derfor ikke af forsikringen. Der foreligger nemlig ikke nogen skade, så længe det mangelfulde tandlægearbejde kan udbedres ved en ny tilsvarende behandling. Er dette tilfældet, foreligger der alene et mellemværende mellem dig og din tandlæge, herunder om du har krav på at få tilbagebetalt honoraret og evt. få dækket merudgiften, hvis f.eks. omgørelsen sker hos en anden tandlæge til en højere pris.

Ved skader og mangelfuldt arbejde gælder en delvis forsikringsdækning
I tilfælde af, at der er udført fejlbehæftet/mangelfuldt tandlægearbejde i forbindelse med en skade, er den del af den samlede skadesudbedrende behandling, som erstatter det mangelfulde arbejde, ikke forsikringsdækket. Udgiften til denne del af den samlede skade skal afholdes af den tandlæge, der har udført det fejlbehæftede/mangelfulde arbejde. Det kan f.eks. være, at en fejlagtigt udført bro har medført, at en tand mistes og skal erstattes af en større bro. Tandlægen skal så betale den del af broen, som erstatter den allerede udførte fejlagtige bro, idet du har et retskrav på omlavning af fejlagtigt arbejde. Denne udgift er ikke afhængig af, hvad tandlægen har fået i honorar for den mangelfulde behandling, men beløbet skal dække, hvad omgørelsen reelt koster dig.

Sker udbedring hos den tandlæge, der har forårsaget skaden, fratrækkes honorar for mangelfuldt arbejde
Udføres udbedringen af skaden hos den tandlæge, der har forårsaget skaden, fratrækker forsikringen honoraret for selve omgørelsen af det mangelfulde arbejde i honoraret for den samlede skadesudbedrende behandling.

Sker udbedring hos anden tandlæge, end den der har forårsaget skaden, indgår honorar for mangelfuldt arbejde
I det tilfælde, at den skadesudbedrende behandling udføres af en anden tandlæge end den, der har udført det mangelfulde arbejde, betaler forsikringen for hele behandlingen og opkræver honoraret for den del af omgørelsen, som du har krav på hos den skadevoldende tandlæge.

Relevante links

Klik her for at læse mere om Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.